sakai

酒井 崇裕Takahiro Sakai

  • プロ入り:1995年(34期)
  • ライセンスNo.800
  • 生年月日:1970年7月18日
  • 勤務先:高尾

やさしさのにじみ出た「タレマユ」がトレードマーク!!!